Info voor sponsors

Wil je jouw bedrijf, zaak of naam ook zichtbaar aanwezig hebben op de godelievefeesten?
Neem dan contact op via sponsoring@godelievefeesten.be voor meer info over sponsormogelijkheden.